Projekty fundacji

JESTEŚMY KOLOREM

Projekt „Jesteśmy Kolorem” ramach programu Bardzo Młoda Kultura Instytutu Kultury Miejskiej Sieć kultury. Łączy edukację i kulturę w Gdańsku i regionie Narodowe Centrum Kultury  to wsparcie działaniami edukacyjno – artystycznymi dzieci i młodzieży z Domu wychowawczo – opiekuńczego w Gdańsku „Dom nad Jasieniem”.

Cykl działań i zabaw integrujący mieszkańców placówki, podnoszący ich aktywność społeczną i wzmacniający poczucie własnej wartości. Pomoc w przetrwaniu w trudnym okresie pandemii, oparcie w  samotności w czasie izolacji.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska. 

ARTYSTA W SIECI

Artysta w sieci. Portret osobisty artysty w dobie kryzysu. Projekt jest prezentacją artystów sztuk wizualnych, ludzi kultury i sztuki w postaci materiału art-wideo. Wspólnym mianownikiem prezentacji jest pytanie: Jaką rolę odgrywa artysta w trudnym okresie kryzysu. Jak przebiega adaptacja do zaistniałej sytuacji. Ograniczenia w możliwości prezentacji prac- czy przestrzeń online spełnia potrzeby twórcy i odbiorcy?  Pytania o kształt przyszłości oraz potrzeby zaistnienia po czasie przymusowego odosobnienia.

COVIDzisz Co Czujesz?

To temat, który dotyka każdego z Nas. Za pomocą słowa, rysunku, zdjęcia, nagrania wideo czy też wiersza zachęcamy do wypowiedzi na temat uczuć i przeżyć ostatnich miesięcy. Poprzez działania twórcze projekt pokaże uwolnione emocje,  uczucia i sposoby radzenia w zaistniałej sytuacji. Naszym zadaniem jest zebranie głosów innych w całość i zrobienie na płótnie  wspólnego Muralu.Specjalistka od arteterapii Magdalena Bosiacka-Machlus udzieli porad, pokaże praktyczne sposoby radzenia sobie w tej sytuacji trudnych i stresowych. Działanie zostało zarejestrowane na filmiku.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków miasta Gdyni.