COVIDzisz Co Czujesz?

To temat, który dotyka każdego z Nas. Za pomocą słowa, rysunku, zdjęcia, nagrania wideo czy też wiersza zachęcałyśmy do wypowiedzi na temat uczuć i przeżyć ostatnich miesięcy. Poprzez działania twórcze projekt pokaże uwolnione emocje,  uczucia i sposoby radzenia w zaistniałej sytuacji. Naszym zadaniem było zebranie głosów innych w całość i przeniesienie ich na płótno jako wspólny Mural. Specjalistka od arteterapii Magdalena Bosiacka-Machlus udzieliła porad, pokazała praktyczne sposoby radzenia sobie sytuacjach trudnych i stresowych. Działanie zostało zarejestrowane na filmiku.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków miasta Gdyni.