Z miłości do Kultury i Sztuki

Jako fundacja działamy aktywnie od 2019 roku natomiast oddzielnie angażujemy się w przeróżnych projektach artystycznych i edukacyjnych od lat. Połączyło nas wspólne miejsce i wspólne przedsięwzięcia artystyczne oraz podobne spojrzenie na problemy społeczne

Naszą misją jest edukowanie i upowszechnianie sztuki, wspieranie aktywności twórczej oraz międzynarodowa współpraca artystyczna.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz kultury i sztuki oraz aktywizowania społeczeństwa poprzez promowanie kultury, dziedzictwa kulturalnego, organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Fundacja nawiązuje i pielęgnuje współpracę z organizacjami, fundacjami zajmującymi się podobnymi celami w Polsce i zagranicą.

Zarząd fundacji:

Prezes zarządu

JOANNA BOROWIEC

Wiceprezes zarządu

ANNA JULIA LEWANDOWSKA

STATUT FUNDACJI

RODO FUNDACJI