KU SZTUCE

Nasza Fundacja od października 2021 realizuje projekt artystyczno-edukacyjny pod nazwą KU SZTUCE.
Jest to cykl zajęć, spotkań i warsztatów z przedstawicielami środowiska artystycznego tworzących w Gdyni. Zajęcia przeprowadzane są dla dzieci i młodzieży poza siedzibą szkoły podczas,których młodzi uczestnicy mają możliwość zapoznania różnych dziedzin sztuki i odkryć pracownie artystyczne.

Jest to unikalny program edukacji do kultury oparty na działaniach artystycznych w pracowniach:
malarskiej, graficznej, mangi, jubilerskiej, rzeźbiarskiej, ceramicznej, dziewiarskiej, teatralnej, fotograficznej.

Aktualnie program jest realizowany dzięki współpracy z nauczycielką plastyki Katarzyną Kałużyńską-Włoch.
Skierowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr. 34 w Gdyni.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt