JESTEŚMY KOLOREM

Projekt „Jesteśmy Kolorem” ramach programu Bardzo Młoda Kultura to wsparcie działaniami edukacyjno – artystycznymi dzieci i młodzieży z Domu wychowawczo – opiekuńczego w Gdańsku „Dom nad Jasieniem”. Cykl działań i zabaw integrujący mieszkańców placówki, podnoszący ich aktywność społeczną i wzmacniający poczucie własnej wartości. Pomoc w przetrwaniu w trudnym okresie pandemii, oparcie w  samotności w czasie izolacji.

Projekt realizowany był w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska. 

Jesteśmy kolorem