ROGATE RANCZO OTOZ ANIMALS

We współpracy z Aleksandrą Bańkowską oraz Gdynią Rodzinną zorganizowałyśmy i przeprowadziłyśmy akcję artystyczno-charytatywną mającą na celu uświadomienie, że zwierzęta gospodarskie również potrzebują pomocy. Specjalni goście – Inspektorzy Interwencyjni w OTOZ Animals Bojano opowiedzieli o swojej pracy ratowania zwierząt hodowlanych. Następnie na bazie twórczości Picassa dzieci jak i dorośli stworzyli nowe dzieła sztuki. Dochód z licytacji przeprowadzony w Centrum Aktywności Rodziny – Gdynia został przekazany na rzecz zwierząt z Bojana