SZTUKA ● KULTURA ● EDUKACJA

COVIDzisz Co Czujesz?

To temat, który dotyka każdego z Nas. Za pomocą słowa, rysunku, zdjęcia, nagrania wideo czy też wiersza zachęcałyśmy do wypowiedzi na temat uczuć i przeżyć ostatnich miesięcy. Poprzez działania twórcze projekt pokaże uwolnione emocje,  uczucia i sposoby radzenia w zaistniałej sytuacji. Naszym zadaniem było zebranie głosów innych w całość i przeniesienie ich na płótno jako wspólny Mural. Specjalistka od arteterapii Magdalena Bosiacka-Machlus udzieliła porad, pokazała praktyczne sposoby radzenia sobie sytuacjach trudnych i stresowych. Działanie zostało zarejestrowane na filmiku.

Obchody 40-lecia Porozumień Sierpniowych

Z okazji obchodów 40-lecia Porozumień Sierpniowych gościłyśmy w Strefie Społecznej na Święcie Wolności i Demokracji 

Obchody zorganizowało Miasto Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności oraz Fundacja Gdańska. To spotkania ze wspaniałymi i ciekawymi ludźmi z rożnych sektorów takich jak: Integracja, Wsparcie Społeczne, Lokalność, Równość i Prawa Człowieka, Edukacja, Demokracja i Ruchy Społeczne, Kultura. Możliwość rozmów, debat i uczestnictwo w warsztatach. Przede wszystkim otwartość na drugiego człowieka i życzliwość.

Charytatywnie dla Zwierząt !

09.02.2022

Wzięłyśmy udział we wspaniałej inicjatywie organizacji charytatywnej Ubrania Do Oddania www.facebook.com/ubraniadooddania